Financieel & Technisch beheer


At Home Vastgoed B.V. zal u volledig ontzorgen wanneer u uw woning(en) volledig in beheer geeft. U heeft dan een vast aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw vastgoed, waarbij u ervan verzekerd bent dat uw vastgoed professioneel wordt beheerd en met onze 13+ jaar ervaring in goede handen is. 

Heeft u vragen en/of wenst u aanvullende informatie? Neemt u dan vooral even contact met ons op per e-mail of telefonisch op +31 (0)10 - 669 0775. Wij gaan graag voor u aan de slag!


Financieel & administratief beheer
Het tijdig incasseren van uw huurpenningen. Alle correspondentie met uw huurder(s) en instanties.
 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW
 • Incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder
 • Verrichten van betalingen met toestemming van verhuurder
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder


Technisch beheer
Het adequaat oplossen van technische problemen die uw huurder(s) ondervinden
 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van inspectie bij klachten
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota's
 • Verzorgen opleveringen en garantieverplichtingen indien aanwezig
 • Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten
 • Toezicht op goede naleving onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen
 • Coördineren onderhoudsopdrachten

Eindinspectie bij beëindiging huurovereenkomst
Grondige controle van uw object inclusief afwikkeling waarborgsom

Beheer van de waarborgsom
Vertrouwd beheer van deze derdengelden gedurende de gehele huurperiode

Leegstandmanagement
Beheer van uw object(en) gedurende (tijdelijke) leegstand

Wat zijn de kosten voor het beheer van uw vastgoed?
Voor het technisch en financieel beheer rekenen we een percentage van de huur. Informeer s.v.p. naar de mogelijkheden!

Uw gegevens

Bedrijfsnaam
 
/
Voornaam (*)
Tussenvoegsel
Achternaam (*)
Telefoonnummer (*)
E-mail (*)

Eigenschappen te beheren woning

Postcode (*)
Huisnummer (*)
Toevoeging
Straat (*)
Plaats (*)
Gewenste huurprijs
Woning reeds verhuurd
/